Еспресо машина SAGE BES920BKS

  • Тройна система за нагряване
  • Италианска помпа с налягане 15 бара
  • Незабавно и постоянно дозиране на пара или гореща вода